Vraag

Openheid en transparantie zijn ook binnen de openbare orde en veiligheid belangrijke thema’s. Op welke manier kan Brandweer Amsterdam-Amstelland gegevens over incidenten als open data aanbieden en tegelijkertijd rekening houden met de privacy van privépersonen?

Oplossing

Met open source software en open data heeft Webmapper een doorbraak gerealiseerd in de patstelling tussen openheid en privacy. Wij ontwikkelden de Anonimisator: met behulp van PostGIS zijn locaties op de openbare weg (volgens het Nationaal Wegenbestand) geïdentificeerd voor een bepaalde set woonadressen (uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Op deze manier geeft de Anonimisator niet de preciese adreslocatie van een incident weer, maar wordt deze naar een dichtstbijzijnde punt in de openbare ruimte geleid.

Terug

contact

Meer weten? Bel of mail ons gerust!

Webmapper is gevestigd in
De Stadstuin:

Kromme Nieuwegracht 3

3512 HC Utrecht

info@webmapper.net

06 456 08 910