Vraag

Een van de thema’s waar Over Morgen zich mee bezig houdt is de energietransitie. Zij hebben met behulp van GIS- en data-analyse een windpotentiekaart ontwikkeld. Deze toont de ruimtelijke belemmeringen om in een bepaald gebied een windturbine te plaatsen.

Hoe kan Over Morgen haar windpotentiekaart als OGC-service ontsluiten in de Nationale Energieatlas?

Oplossing

Over Morgen leverde ons de gegevens aan als Esri File-based Geodatabase (FGDB). Deze hebben we ingelezen in een PostGIS database. De OGC-services hebben we gemaakt met GeoServer. Op basis van de legenda die Overmorgen ons leverde hebben we voor GeoServer ook de cartografische stijl gemaakt. De windpotentiekaart is nu beschikbaar als WMS en als WFS in de Nationale Energieatlas

Terug

contact

Meer weten? Bel of mail ons gerust!

Webmapper is gevestigd in
De Stadstuin:

Kromme Nieuwegracht 3

3512 HC Utrecht

info@webmapper.net

06 456 08 910